Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Sơn Thủy đạt chuẩn năm 2016
Ngày cập nhật 01/12/2016
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Ngày 30 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức họp Hội đồng thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Sơn Thủy đạt chuẩn năm 2016. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện, các đồng chí là thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, tập thể Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện, lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Nông thôn mới xã Sơn Thủy.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Phước Anh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy đã báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2016 của xã Sơn Thủy:

Tình hình chung: xã Sơn Thủy có tổng diện tích tự nhiên 1.672,2 ha. Trong đó: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp 1.357,25 ha, chiếm 81,16%; Diện tích đất phi nông nghiệp 241,47ha, chiếm 14,44%; Diện tích đất đồi núi chưa sử dụng: 77,48 ha, chiếm 4,63%. Toàn xã có 798 hộ, 3134 khẩu/1540 nữ. Trong đó: Hộ thường trú 769 hộ/3006 nhân khẩu/ 1486 nữ, hộ tạm trú: 29 hộ/128 nhân khẩu/54 nữ. Lao động trong độ tuổi 1780 người/822 nữ. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên trên 90%; số hộ nghèo 33 hộ, chiếm 4,29%; số hộ cận nghèo 16 hộ, chiếm 2,08%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT 80%; tỷ lệ người dân dùng nước sạch 79,71 % và 100% người dân sử dụng điện. Thu nhập bình quân năm 2015 đã trừ chi phí đạt 24,11 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân năm 2016 đã trừ chi phí ước đạt 27,56 triệu đồng/người/năm).

Đ/c Trần Phước Anh - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy báo cáo kết quả 19 tiêu chí

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thể cán bộ và nhân dân xã Sơn Thủy cơ bản đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia. Hiện tại đang hoàn chỉ hồ sơ và thủ tục trình huyện thẩm tra, đề xuất tỉnh thẩm định và công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2016.

Tại hội nghị, được nghe ý kiến các thành viên tham dự: Báo cáo ý kiến tham gia của Mặt trận huyện về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Sơn Thủy; các thành viên Hội đồng báo cáo kết qủa thẩm tra theo lĩnh vực phụ trách; các thành viên BCĐ huyện góp ý kiến kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Sơn Thủy; Ban chỉ đạo huyện tổ chức bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Sơn Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016;

Phát biểu của các đồng chí tham dự Hội nghị

Văn phòng Điều phối thông qua kết quả bỏ phiếu kết quả đạt 100% đồng ý công nhận xã Sơn Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016 và thông qua Biên bản cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí 100% ký biên bản.

Tại hội nghị, đồng chí chủ trì Hội nghị kết luận: Thống nhất cao với đề xuất của xã Sơn Thủy cho làm hồ sơ, thủ tục đề xuất thẩm tra, thẩm định và đề nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016. Các phòng, ban phụ trách các tiêu chí liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ gửi cơ quan thường trực (Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện) để hoàn chỉnh hồ sơ gửi về tỉnh đề nghị thẩm định và công nhận xã Sơn Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2016.

Một số hình ảnh

Lê Anh Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.627
Truy câp hiện tại 107