Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2016
Ngày cập nhật 15/11/2016
Đ/c Văn Lập - Phó Chánh Văn Phòng ĐP NTM phát biểu khai mạc

Vừa qua, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới huyện phối hợp Văn Phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế và UBMTTQVN huyện tổ chức các lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. Tham dự và làm giảng viên các lớp có đồng chí Phạm Quyền - Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, đồng chí Pi Loong Mái - UVTV Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đồng chí Văn Lập - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

Sau buổi khai mạc, Văn phòng điều phối đã tham mưu BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức 05 lớp tập huấn, số lượng 100 học viên, thành phần tham gia là: Cán bộ chuyên trách nông thôn mới 20 xã; lãnh đạo UBMTTQVN xã, Hội Phụ nữ xã, Bí thư, Trưởng thôn, cán bộ làm công tác mặt trận các thôn của 4 xã bổ sung (A Đớt, Sơn Thủy, A ngo và Hồng Vân) quy hoạch Nông thôn mới trên cơ sở định hướng quy hoạch đô thị.

Tại các buổi tập huấn, các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, huyện đã tóm tắt sơ lược về chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn vừa qua (2011-2015) trên toàn tỉnh, huyện .... và truyền đạt kiến thức về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 các nội dung như sau:

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm nội bộ phục vụ công tác tuyên truyền và chỉ đạo điều hành chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Các chuyên đề về nông thôn mới: Nội dung kế hoạch chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 5 năm chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới cấp huyện;

- Cơ chế chính sách huy động, quản lý sử dụng nguồn lực, cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới;

- Các chính sách quản lý tài chính trong chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giài đoạn 2016 – 2020;

- Vai trò tổ chức chính trị xã hội và công tác thông tin tuyên truyền vận động trong xây dựng nông thôn mới;….

Sau khi kết thúc các lớp học, các lớp chia thành 2-3 nhóm để thảo luận các chuyên đề đã học, mỗi nhóm cử đại diện cho nhóm lên báo cáo kết quả, sau đó lớp sẽ góp ý kiến các chuyên đề thảo luận.

Kết quả, các học viên cơ bản nắm rõ các chuyên đề đã được học và có khả năng về áp dụng, truyền đạt lại cho nhân dân hiểu rõ vai trò của người dân, là chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới, với phương châm “nhân dân làm nhà nước hỗ trợ” .

Một số hình ảnh tại các buổi tập huấn

 

 

A.Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.112
Truy câp hiện tại 6.947