Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Nông thôn mới Quý III tại xã Hương Lâm
Ngày cập nhật 20/09/2016

Sáng ngày 20/9/2016, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ka Nôn 2, xã Hương Lâm, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Hương Lâm đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Nông thôn mới huyện A Lưới Quý III. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Pi Loong Mái - UVTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Hương Lâm cùng đông đảo bà con nhân dân xã nhà.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng điểm mục tiêu quốc gia nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Xác định việc huy động các nguồn lực trong nhân dân có ý nghĩa to lớn, quyết định mọi thắng lợi của chương trình xây dựng Nông thôn mới, ngày 17 tháng 5 năm 2016, UBND huyện A Lưới đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” của huyện A Lưới nhằm huy động sự vào cuộc của các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể bà con nhân dân cùng chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. UBND huyện đã Quyết định chọn ngày 20 tháng cuối của mỗi Quý trong năm là Ngày “Nông thôn mới” của huyện A Lưới để phát động toàn thể nhân dân trong toàn huyện ra quân để hưởng ứng thực hiện những công việc, phần việc theo chủ đề, trong đó ưu tiên thực hiện các vấn đề cấp bách, không cần hoặc cần ít kinh phí như xây dựng hàng rào xanh, nhà tiêu hợp vệ sinh, đào hố chôn lấp rác, phát dọn đường làng, ngõ xóm, ánh sáng đường quê, nạo vét kênh mương thuỷ lợi…kết hợp với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới để cùng chung tay xây dựng nông thôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Xã Hương Lâm là xã thuần nông, có đến hơn 80% hộ gia đình làm nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 40,95% dân số, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 12,58 triệu đồng/người/năm, cơ sở hạ tầng, hệ thống thuỷ lợi chưa đảm bảo, tính đến cuối năm 2015, toàn xã mới chỉ đạt 13/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Để tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2019 theo lộ trình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương Lâm đã quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: Tập trung tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới; phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh, lợi thế của mỗi địa phương. Chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân. Huy động nhân dân và đoàn viên, thanh niên kiên cố hoá đường giao thông, thuỷ lợi, góp phần hiện đại hoá nông thôn; vận động các hộ gia đình cải tạo nhà cửa, vườn ao, chuồng trại, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, hầm bioga; tích cực trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động

LHVHQ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.126
Truy câp hiện tại 6.957