Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Phú Vinh, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017
Ngày cập nhật 22/08/2016
Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chánh Văn phòng điều phối NTM

Ngày 18 tháng 8 năm 2016, đồng chí Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tịch UBND huyện – Chánh Văn Phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện A Lưới đã có buổi làm việc tại xã Phú Vinh về công tác xây dựng Nông thôn mới của xã; tham dự tại buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Văn Hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, tập thể BCĐ, BQL xây dựng Nông thôn mới xã.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo BCĐ, BQL xây dựng Nông thôn mới xã Phú Vinh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện: xã Phú Vinh có 3 thôn, 339 hộ/1151 khẩu, 628 lao động, dân tộc Pa cô chiếm 36% dân số, dân tộc Kinh chiếm 64%. Tổng diện tích tự nhiên: 2.813,80 ha, diện tích đất phi nông nghiệp: 119,16 ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 2.675,36 ha, đất chưa sử dụng: 19,28 ha, đất nhà ở: 92,30 ha. Hiện nay, xã Phú Vinh đạt 14/19 tiêu chí (cá tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số: 5 - Trường học, Tiêu chí số: 6 – CSVC văn Hóa, Tiêu chí số: 7 – Chợ Nông thôn, Tiêu chí số: 13 - HTTC sản xuất, Tiêu chí số: 14 - Giáo dục).

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Chánh Văn Phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện đã kết luận: rất hoan nghênh biểu dương những kết quả đã đạt được trong xây dựng Nông thôn mới (đạt 14/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới) trong thời gian qua và là một trong những xã có cơ sở, có tiềm năng để đạt chuẩn xã Nông thôn mới trong năm 2017 (nằm ngoài lộ trình, kế hoạch của huyện).

Với những lợi thế đó, trong thời gian đến đề nghị địa phương cần quan tâm thực hiện những việc dễ làm trước, khó làm sau và quan tâm những công việc không cần kinh phí đầu tư của nhà nước.

Đối với các tiêu chí: Tiêu chí số 5 – Trường học: cấp Mầm non còn thiếu 4 phòng học và 2 phòng chức năng; cấp tiểu học còn thiếu 4 phòng học, 1 phòng chức năng và khu sân chơi cho học sinh; Tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất Văn hóa. Vấn đề này, huyện đã đưa vào kế hoạch, danh mục đầu tư Công trung hạn, đề nghị xã phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai thực hiện.

Đối với Tiêu chí số 13 - HTTC sản xuất: giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu, tư vấn cho xã xây thực hiện thành lập Tổ Hợp tác kinh tế hoặc HTX kinh tế hoạt động có hiệu quả.

Đối với hai tiêu chí: Tiêu chí số 7 – Chợ Nông thôn và tiêu chí số 16 - Văn hóa thì theo lộ trình của xã đến cuối năm 2016 xã sẽ đạt hai tiêu chí này.

Với cơ sở trên, đến cuối năm 2017 xã Phú Vinh sẽ đạt chuẩn Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và là xã thứ 3 của huyện A Lưới đạt chuẩn Nông thôn mới.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Một số hình ảnh tại buổi Lễ Phát động hưởng ứng ngày Nông thôn mới

Một số hình ảnh chỉnh trang đường làng ngõ xóm và trụ sở làm việc tại xã Phú Vinh

A.Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.833
Truy câp hiện tại 182