Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Hương Lâm về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
Ngày cập nhật 06/07/2016

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở UBND xã Hương Lâm, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã có buổi làm việc với xã Hương Lâm về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch. Tham dự buổi làm việc về phía xã có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Hương Lâm và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới xã. 

Xã Hương Lâm là xã được huyện chọn là xã điểm nông thôn mới, toàn xã hiện có 6 thôn với 609/2.671 nhân khẩu. Tổng diện tích tự nhiên là 5787,90 ha, trong đó, đất sản xuất nông nghiệp là 1.212,26 ha. Theo kết quả rà soát bộ tiêu chí, đến nay xã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (còn 6 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 2 – Giao thông, Tiêu chí số 3 - Thuỷ lợi, Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 10 - Thu nhập; Tiêu chí số 13 - Hình thức tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 17 - Môi trường) và là xã nằm trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới của huyện giai đoạn 2016 - 2020 (dự kiến đến năm 2019 đạt chuẩn). Tính đến nay, xã có tỷ lệ hộ nghèo 4,9 % (theo kết quả điều tra đa chiều là 40,95%), thu nhập bình quân đầu người là 12,58 triệu đồng/người/năm 2015; cơ sở hạ tầng tương đối đảm bảo, xây dựng nông thôn mới “sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với bản sắc văn hóa truyền thống của nông thôn.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Hương Lâm báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2016 và kế hoạch, lộ trình thực hiện những năm tiếp theo, đề xuất, kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; ý kiến trao đổi, thảo luận của các phòng, ban cấp huyện và các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Hương Lâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phát huy tối đa nội lực, tranh thủ các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, vận động nhân dân tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, theo đúng lộ trình mà huyện đề ra. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện rà soát các tiêu chí chưa đạt để tập trung các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian đến. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể của mình, cùng nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cân đối nguồn kinh phí đảm bảo để đầu tư các tuyến đường vào khu sản xuất, đường nội đồng, bố trí từng năm theo thứ tự ưu tiên và theo lộ trình xây dựng nông thôn mới của xã. Đề nghị UBND xã Hương Lâm vận động bà con nhân dân hiến đất, hiến công lao động; nhà nước sẽ hỗ trợ xi măng để đầu tư các tuyến đường sản xuất. Giao UBND xã Hương Lâm rà soát, tổng hợp nhu cầu, lựa chọn, xây dựng dự toán một số mô hình phát triển sản xuất phù hợp với địa phương; khảo sát, chọn 01 tuyến đường để đầu tư đường điện thắp sáng. Cuối cùng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng bộ, chính quyền địa phương xã Hương Lâm cần quan tâm nhiều hơn nữa về công tác xây xựng nông thôn mới của xã, phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu đến năm 2019 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình của huyện.

Một hình ảnh tại buổi làm việc

LHVHQ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.843.832
Truy câp hiện tại 6.788