Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới các xã bổ sung quy hoạch Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 30/06/2016
Đ/c Phạm Quyền - PCVP ĐP NTM tỉnh TT Huế phát biểu khai mạc

Ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2016, Văn Phòng Điều Phối Nông thôn mới huyện A Lưới phối hợp Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn về kiến thức và kỹ năng cho cán bộ các xã mới bổ sung Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới cho 4 xã bổ sung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (A Ngo, Sơn Thủy, A Đớt và Hồng Vân).

Tham dự và báo cáo viên tại các buổi tập huấn có ông Phạm Quyền – Phó Chánh Văn Phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế và các đồng chí chuyên viên; Thành phần học viên lớp học: Tập thể các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới cấp xã; các thành viên Ban phát triển các thôn và cán bộ chuyên trách xây dựng Nông thôn mới của xã.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định bổ sung xã: A Ngo, Sơn Thủy, A Đớt và Hồng Vân đưa vào quy hoạch nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015 quy hoạch đô thị).

Qua đó, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho cán bộ các xã mới bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho 4 xã bổ sung quy hoạch xây dựng Nông thôn mới, Văn Phòng Điều Phối Nông thôn mới huyện A Lưới phối hợp Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn các nội dung như sau:

- Các vấn đề tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, định hướng, mục tiêu, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020;

- Trình tự các bước xây dựng nông thôn mới cấp xã;

- Nguồn lực xây dựng Nông thôn mới và cơ chế chính sách huy động, quản lý sử dụng nguồn lực, cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới;

- Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội và công tác thông tin tuyên truyền vận động trong xây dựng nông thôn mới;

- Nội dung của 19 tiêu chí nông thôn mới theo Thông tư 41 và quy trình đánh giá, xét công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 2 ngày tập huấn, cơ bản các học viên đã nắm được các chuyên đề và kiến thức về xây dựng Nông thôn mới đã được các báo cáo viên Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh truyền đạt.  

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn các xã

 

 

A.Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.843.360
Truy câp hiện tại 6.533