Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” của huyện A Lưới
Ngày cập nhật 18/05/2016
ảnh minh họa

Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” của huyện A Lưới.

Để thực hiện có hiệu quả về Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, UBND các xã tổ chức thực hiện tốt việc hưởng ứng Ngày Nông thôn mới của huyện A Lưới với các nội dung sau:

- Thống nhất chọn ngày 20 của tháng cuối các quý trong năm làm Ngày “Nông thôn mới” của huyện.

- Hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” của huyện A Lưới, các nội dung thực hiện như sau:

+ Chỉnh trang đường làng, ngõ xóm;

+ Đào hố rác, xử lý rác thải hợp vệ sinh;

+ Trồng cây xanh, hàng rào xanh;

+ Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, nhà ở.

+ Cộng đồng ra quân thi công các công trình hạ tầng có kết cấu chủ yếu là đất, đá, tre, gỗ…. như: Đào đắp, nạo vét đường giao thông, công trình thủy lợi, nhà văn hóa xã, thôn…

- Các xã: Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” đầu tiên vào ngày 20 tháng cuối của mỗi quý. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, ưu tiên thực hiện các vấn đề cấp bách, không cần hoặc cần ít kinh phí như xây dựng hàng rào xanh, nhà tiêu hợp vệ sinh, đào hố chôn lấp rác, phát dọn đường làng, ngõ xóm, ánh sáng đường quê…để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới “Sáng – xanh – sạch – đẹp”. Xây dựng kế hoạch thực hiện hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” chậm nhất ngày 10 tháng cuối của từng quý gửi UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp) để triển khai thực hiện.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, xác định vai trò chủ thể của người dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng nông thôn mới.

Anh Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.769
Truy câp hiện tại 159