Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị giao ban Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới Quý I năm 2016
Ngày cập nhật 22/04/2016
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì Hội nghị

Ngày 20 tháng 4 năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện trong quý I năm 2016, tham dự và chủ trì Hội nghị do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện, đông đủ các thành viên Ban chỉ đạo của huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân các xã xây dựng Nông thôn mới.

Trong Quý I, năm 2016 chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tại huyện A Lưới đã đạt một số kết quả tích cực, đó là: nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về xây dựng nông thôn mới đã có những chuyển biến khá sâu sắc và rõ nét; đã huy động cả hệ thống chính trị các cấp tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới hình thành được bộ máy tổ chức từ huyện đến xã, thôn, bản,…; đời sống của đồng bào nông thôn từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng; hạ tầng nông thôn đã được đầu tư khá cơ bản, diện mạo có bước khởi sắc; nông nghiệp đã từng bước giảm tỷ trọng ngành trồng trọt và tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tính đến hết quý I năm 2016, toàn huyện đạt thêm từ 4 tiêu chí (xã Nhâm tăng 2 TC: TC số 3 – Thủy lợi và TC số 17 - Môi trường; xã Hồng Quảng TC số 5 – Trường học; Hồng Bắc TC số 18 – HTCT) bình quân đạt 11,9 tiêu chí/xã.

Đ/c Văn Lập - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị, Văn Phòng điều phối Xây dựng Nông thôn mới báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới trong quý I, kế hoạch thực hiện trong 9 tháng cuối năm 2016; ý kiến phát biểu các xã gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình; ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện đã kết luận:

- Biểu dương một số cơ quan, đơn vị đã triển khai, tham mưu tốt cho huyện thực hiện một số công việc liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua như: công tác tham mưu phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Nông thôn mói 4 xã bổ sung của tỉnh, công tác đề xuất hỗ trợ phát triển sản xuất, công tác chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hàng rào xanh, vệ sinh môi trường,…

- Cơ quan thường trực (Văn Phòng điều phối Xây dựng Nông thôn mới) tham mưu xây dựng kế hoạch hàng tháng phải chọn một ngày toàn huyện ra quân hưởng ứng “Ngày Nông thôn mới của huyện” để thực hiện các công việc xây dựng nông thôn mới mà không cần nguồn vốn đầu tư (chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tổng dọn vệ sinh, xây dựng hàng rào xanh, đào hố rác,….) mời cấp trên tham dự để chỉ đạo.

- Cần quan tâm các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả: mô hình trồng rau sạch, chuối hàng hóa, đề án phát triển đàn bò,…. triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện nhấn mạnh: đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cần quan tâm về cơ sở để chỉ đạo cho các xã thực hiện xây dựng Nông thôn mới một cách có hiệu quả; đặc biệt quan tâm các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong lộ trình của huyện giai đoạn 2016-2020 (xã Sơn Thủy - năm 2016; xã Ngo- năm 2017; xã Nhâm - năm 2018; xã Hương Lâm - năm 2019; xã Hồng Bắc - năm 2020).

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng BCĐ XD NTM phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Lê Anh Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.547
Truy câp hiện tại 77