Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo CTMTQG xây dựng Nông thôn mới huyện làm việc tại xã A Ngo
Ngày cập nhật 22/04/2016
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Ngày 19 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường UBND xã A Ngo, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Ủy ban nhân huyện – Trưởng ban Chỉ đạo CTMTQG xây dựng nông thôn mới huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng, chính quyền xã A Ngo về thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Bí thư, Chủ HĐND, Chủ tịch UBND và các Ban ngành, đoàn thể cấp xã.

Xã A Ngo là xã nằm trong quy hoạch đô thị kéo dài của huyện, không xây dựng đề án nông thôn mới, đầu năm 2015 UBND tỉnh cho chủ trương quy hoạch xã nông thôn mới trên cơ sở quy hoạch đô thị. Theo kết quả rà soát bộ tiêu chí, đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (còn 3 tiêu chí chưa đạt: TC số 5 - Trường học, TC số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa; TC số 10 - Thu nhập; TC số 12 - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên) và là xã nằm trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới của huyện giai đoạn 2016-2020; xã có tỷ lệ hộ nghèo 4,29% (theo kết quả điều tra đa chiều là 30,85%), thu nhập bình quân đầu người là 16,44 triệu đồng/người/năm 2015; cơ sở hạ tầng tương đối đảm bảo, xây dựng nông thôn mới “sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với bản sắc văn hóa truyền thống của nông thôn. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn,…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức – Chủ tịch UBND xã đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và kế hoạch lộ trình để xã đạt chuẩn trong thòi gian đến và được nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp… Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Ủy ban nhân huyện – Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã kết luận:

- Xã A Ngo, huyện đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới, đề nghị xã phối hợp các phòng, ban liên quan và hợp đồng đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

- Đối với các tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 5 - Trường học: Trường Mầm non A Ngo đã xuống cấp thiếu phòng học, đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch cân đối các nguồn của huyện lồng ghép đầu tư thêm 4 phòng học để trong năm 2017 trường Mầm non A Ngo đạt chuẩn cấp độ I. Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa, huyện đã đưa vào danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đối với 2 tiêu chí: Tiêu chí số 10 – Thu nhập; Tiêu chí số 12 – Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Chính quyền địa phương xã phối hợp các cơ quan chuyên môn triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đầu tư có hiệu quả, tăng năng suất, nâng cao thu nhập tạo việc làm giảm được tỷ lệ hộ nghèo trong xã.

- Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh, đề nghị Đảng bộ - Chính quyền địa phương xã A Ngo cần quan tâm nhiều hơn nữa về công tác xây xựng nông thôn mới của xã, các tiềm năng lợi thế của địa phương, phấn đấu đến năm 2017 xã A ngo đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình của huyện.

Một hình ảnh tại buổi làm việc

Lê Anh Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.843.487
Truy câp hiện tại 6.574