Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý III năm 2018
Ngày cập nhật 11/10/2018

Chiều ngày 09/10/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện A Lưới tổ chức họp HĐQT NHCSXH huyệnquý III/2018 để đánh giá tình hình hoạt động quý III, đề ra phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại trong năm 2018. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì buổi họp.Tham gia phiên họp còn có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, Ban giám đốc, Tổ trưởng Tổ chuyên môn nghiệp vụ Phòng giao dịch NHCSXH huyện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ qúy III, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm việc triển khai Nghị quyết, quyết định của HĐQT cấp trên; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40 của ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý vốn, tín dụng chính sách, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại cơ sở, đối chiếu phân loại nợ.   

Trong quý III năm 2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo kịp thời các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Kết quả hoạt động tính đến ngày 30/9/2018,dư nợ đạt 318.867 triệu đồng, tăng 42.392 triệu đồng so với 31/12/2017, trong đó nguồn vốn nhận uỷ thác từ UBND huyện chuyển sang năm 2018 là 250 triệu đồng. Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã báo cáo và tham mưu cho Ban đại diện HĐQT phân bổ vốn cho các xã, thị trấn, tăng cường phối hợp với các với các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn triển khai cho vay đến 100% các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2018, có trên 2.995 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, chi phí cho con em học tập, xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh, nhà ở,... Các chỉ tiêu thu lãi, thu tiết kiệm tiếp tục duy trì và đạt kế hoạch giao. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ. Tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì và hoạt động có nề nếp, chấp hành tốt việc giao dịch định kỳ hàng tháng tại xã. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên.

Tại buổi họp Ban đại diện quý  III/2018

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng -  Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quý, qua đó đã giúp cho nhiều hộ dân tiếp cận được nguồn tín dụng chính sách. Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu cần tiếp tục duy trì thực hiện tốt Quy chế, nâng cao hoạt động Ban đại diện HĐQT và trách nhiệm của các thành viên, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát; chỉ đạo triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách mới, chủ động đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Để phát huy tốt nguồn vốn ưu đãi, thời gian tới cần tiếp tục quan tâm tới hiệu quả và mục đích vay vốn, đồng thời chủ động trong công tác phối hợp giữa Phòng giao dịch ngân hàng với các ngành, các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc; kiện toàn, tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ vay vốn.

Cũng tại phiên họp định kỳ quý III/2018 Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã khen thưởng các đồng chí thành viên Ban đại diện đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách 09 tháng đầu năm 2018.

Trưởng Ban đại diện khen thưởng các thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Hà Văn Trung - NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.791.565
Truy câp hiện tại 77