Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới tổ chức các lớp tập huấn dành cho các Hội đoàn thể
Ngày cập nhật 09/08/2018

Từ ngày 20 tháng 6 năm 2018 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện A Lưới tổ chức các lớp tập huấn dành cho các Hội đoàn thể, thôn trưởng, Ban Giảm nghèo, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) cho các xã, thị trấn theo kế hoạch năm 2018

Tham gia các lớp tập huấn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban Giảm nghèo, Thôn trưởng, Ban quản lý tổ TK&VV các xã, thị trấn. Tại các lớp tập huấn này, các đại biểu tham dự được NHCSXH triển khai một số nội dung liên quan đến các chương trình tín dụng chính sách; trao đổi, thảo luận các vấn đề vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện, đồng thời bàn giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn trong thời gian tới. Hiện nay, NHCSXH huyện A Lưới đang triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng, dư nợ đạt trên 309 tỷ,  ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội là Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, với 223 Tổ TK&VV đang hoạt động.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn các nghiệp vụ của Ban quản lý Tổ TK&VV, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV, phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội, nêu rõ vai trò của Ban giảm nghèo, Thôn trưởng trong hoạt động tín dụng chính sách,... Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu, hồ sơ, hướng dẫn cách quản lý, kiểm tra giám sát nguồn vốn thông qua tổ TK&VV, nghe giới thiệu nội dung các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH,… Cũng trong Hội nghị này các đại biểu cùng NHCSXH đã tham gia thảo luận sôi nổi về những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở và đề ra giải pháp thực hiện.

Mục tiêu của các lớp tập huấn giúp các đại biểu nắm bắt được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; nâng cao kỹ năng quản lý, giám sát và thực hiện các nghiệp vụ tín dụng chính sách cho ban giảm nghèo, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Trưởng thôn và Ban quản lý tổ TK&VV.Những kiến thức từ hội nghị tấp huấn sẽ giúp cho việc quản lý, giám sát bình xét hộ vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo tại địa phương.

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện tập huấn cho các Hội, đoàn thể.

Anh Thương - NHCSXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.649.947
Truy câp hiện tại 765