Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội Nông dân xã A Ngo huyện A Lưới thực hiện tốt công tác ủy thác nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới
Ngày cập nhật 08/10/2021

A Ngo là xã có trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng cũng là một trong những địa phương đầu tiên của huyện A Lưới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi trồng trọt hàng năm Hội Nông dân luôn xác định công tác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, góp phần giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập và giải quyết việc, góp phần xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã.

Đến 30/9/2021, Hội Nông dân xã A Ngo thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, quản lý 07 tổ, 296 thành viên, 09 chương trình với tổng dư nợ 10,8 tỷ đồng và đặc biệt là không có nợ quá hạn. Hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách giữa Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện với Hội Nông dân đã giúp nhiều đối tượng có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nhanh nhất với nguồn vốn ưu đãi. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, hội viên đã phát triển mô hình sản xuất, chăn nuôi triển khai chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhiều gia đình được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, nhiều con em của các gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học...

Để thực hiện tốt các công đoạn uỷ thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH, hàng năm Hội Nông dân xã xây dựng kế hoạch kiểm tra 100% tổ TK&VV; hội đã tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, chương trình tín dụng đối với HSSV đến cán bộ, hội viên đầy đủ, kịp thời.

Hướng dẫn các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tổ chức họp rà soát đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn trình Ban giảm nghèo của xã và NHCSXH xét duyệt cho vay đúng đối tượng; lập hồ sơ cho vay vốn, quản lý, sử dụng vốn đảm bảo chính xác, chặt chẽ, đúng mục đích và có hiệu quả. Tham gia đầy đủ các phiên giao dịch, các buổi giao ban cùng chính quyền địa phương; Việc bình xét vay vốn đều đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, công khai, dân chủ. Tuyên truyền chủ trương, chính sách mới về tín dụng ưu đãi, trao đổi kinh nghiệm làm ăn lồng ghép với các nội dung sinh hoạt Hội, vận động hội viên gửi tiết kiệm thông qua NHCSXH.

Hội Nông dân xã luôn coi trọng việc hướng dẫn các hội viên vay vốn về kỹ thuật sản xuất, kiến thức sản xuất kinh doanh chăn nuôi trồng trọt.

Nhờ vay vốn từ NHCSXH nhiều hội viên đã được sử dụng nguồn vốn để phát triển chăn nuôi trồng trọt đem lại kinh tế hộ gia đình như trồng rau, chăn nuôi gà, lợn, bò, trồng rừng,.. Và cũng chính nhờ thông qua chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH, Hội Nông dân xã không chỉ tín chấp cho vay vốn làm ăn mà còn thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia vào các hoạt động của Hội, đồng thời qua việc nhận uỷ thác cho vay vốn, đã tạo cho đội ngũ cán bộ Hội năng động, sáng tạo hơn trong công tác và hoạt động phong trào giúp nhiều hội viên của Hội Nông dân thoát nghèo, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

Hà Văn Trung - NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.536.892
Truy câp hiện tại 2.145