Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014
Ngày cập nhật 08/10/2021

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 59 /2021/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

1. Bổ sung Khoản 5 Điều 3 như sau: “ 5. Hạn mức giao đất ở của 13 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn của thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang được sáp nhập vào thành phố Huế theo Nghị Quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được giữ nguyên theo quy định hiện hành cho đến khi có quy định mới”.

(Các thông tin tiên quan xem file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
LQL
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.536.856
Truy câp hiện tại 2.118