Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 04/08/2021

Ngày 28/7/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1853/QĐ-UBND. Công bố kèm theo Quyết định này 35 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 25/02/2019; Quyết định số 1091/QĐUBND ngày 29/4/2020; Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 8/9/2020; Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Thị Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.206.117
Truy câp hiện tại 4.190