Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tặng Giấy khen trong thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày 09/6/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Danh sách gồm có:

I. Về tập thể:

1. Ủy ban nhân dân xã Hồng Thượng.

2. Ủy ban nhân dân xã Quảng Nhâm.

3. Công an thị trấn A Lưới.

II. Về cá nhân:

1. Ông Lê Viết Chung, Thượng úy, Đội Quản lý hành chính - Trật tự xã hội, Công an huyện A Lưới.

2. Ông Hồ Thái Dương, Thượng sĩ, Công an xã Sơn Thủy.

3. Ông Hà Đức Lam, Thiếu úy, Công an xã Lâm Đớt.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.918.768
Truy câp hiện tại 4.401