Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tặng Giấy khen trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 09/06/2021

Ngày 08/6/2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký ban hành Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Danh sách gồm có 47 tập thể và 58 cá nhân, cụ thể như sau:

I. Về tập thể:

1

Ban Tổ chức Huyện ủy

2

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

3

Ban Dân vận Huyện uỷ

4

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

5

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

6

Công an huyện

7

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

8

Điện lực A Lưới

9

Trung tâm Y tế huyện A Lưới

10

Văn phòng HĐND và UBND huyện

11

Phòng Y tế

12

Phòng Văn hóa và Thông tin

13

Phòng Tài chính - Kế hoạch

14

Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới

15

Đồn Biên phòng Hương Nguyên

16

Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt

17

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân

18

Đồn Biên phòng Nhâm

19

Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92

20

Tổ bầu cử số 02, xã A Roàng

21

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lâm Đớt

22

Tổ bầu cử số 01, xã Đông Sơn

23

Tổ bầu cử số 04, xã Đông Sơn

24

Nhân dân và cán bộ xã Phú Vinh

25

Tổ bầu cử số 01, xã Hương Phong

26

Đơn vị bầu cử số 02, xã Hương Nguyên

27

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Hạ

28

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Hạ

29

Nhân dân và cán bộ xã Hồng Thượng

30

Đơn vị bầu cử số 06, xã Hồng Thượng

31

Nhân dân và cán bộ xã Sơn Thủy

32

Tổ bầu cử số 04, xã Sơn Thủy

33

Nhân dân và cán bộ xã A Ngo

34

Tổ bầu cử số 02, xã A Ngo

35

Nhân dân và cán bộ xã Hồng Thái

36

Đơn vị bầu cử số 01, xã Hồng Thái

37

Nhân dân và cán bộ xã Quảng Nhâm

38

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Nhâm

39

Nhân dân và cán bộ xã Hồng Bắc

40

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Bắc

41

Tổ bầu cử số 07, thị trấn A Lưới

42

Đơn vị bầu cử số 02, xã Hồng Kim

43

Đơn vị bầu cử số 04, xã Hồng Kim

44

Đơn vị bầu cử số 01, xã Trung Sơn

45

Đơn vị bầu cử số 04, xã Trung Sơn

46

Đơn vị bầu cử số 05, xã Hồng Vân

47

Tổ bầu cử số 04, xã Hồng Thủy

 

        II. Về cá nhân:

 

1

Ông Hồ Hải Dương, HUV, Trưởng phòng Nội vụ - Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, Thư ký Ủy ban bầu cử huyện

2

Ông Lê Trung Hiếu, HUV, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện - Thành viên Ủy ban bầu cử huyện

3

Bà Lê Thị Thêm, HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Thành viên Ủy ban bầu cử huyện

4

Ông Hoàng Công Thành, HUV, Chánh Thanh tra huyện - Thành viên Ủy ban bầu cử huyện

5

Ông Phan Duy Khanh, HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Thành viên Ủy ban bầu cử huyện

6

Ông Nguyễn Quốc Thạnh, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Tổ trưởng Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử huyện

7

Ông Nguyễn Tuấn, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tổ phó Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử huyện

8

Ông Hồ Văn Mạch, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tổ phó Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử huyện

9

Ông Lê Anh Hoài Thu, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện - Tổ phó Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử huyện

10

Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện - Tổ phó Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử huyện

11

Ông Hồ Văn Ngoan, Giám  đốc Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện

12

Ông Nguyễn Bá Thiên, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện

13

Ông Hoàng Hữu Cánh, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

14

Ông Cao Văn Bình, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

15

Bà Nguyễn Trần Thuỳ Dung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

16

Bà Nguyễn Thị Nhung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

17

Ông Phan Trung Tín, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

18

Ông Hồ Đức Song Thao, Chuyên viên phòng Nội vụ

19

Bà Trần Thị Thanh Thúy, Chuyên viên phòng Nội vụ

20

Bà Lê Thị Mỹ Thà, Chuyên viên phòng Nội vụ

21

Bà Nguyễn Thị Giang, Chuyên viên phòng Nội vụ

22

Bà Nguyễn Thị Tâm, Chuyên viên phòng Nội vụ

23

Bà Trần Thị Như Ý, Chuyên viên phòng Nội vụ

24

Ông Đặng Tiến Lâm, Công chức Văn hoá - Xã hội xã A Roàng

25

Ông Nguyễn Văn Ninh, Công chức Văn phòng  - Thống kê xã Lâm Đớt

26

Ông Hồ Văn Beo, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đông Sơn

27

Ông Trần Xuân Toan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vinh

28

Ông Nguyễn Thanh Điền, Công chức Văn phòng  - Thống kê xã Phú Vinh

29

Ông Nguyễn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Phong

30

Bà Phạm Thị Trang, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hương Phong

31

Ông Lê Hồng Lộc, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồng Hạ

32

Ông Nguyễn Văn Đời, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Thượng

33

Bà Lê Thị Lương, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồng Thượng

34

Ông Lê Phước Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Thủy

35

Bà Trần Thị Thương, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Sơn Thủy

36

Ông Hồ Văn Núa, Phó Chủ tịch HĐND xã A Ngo

37

Ông Đặng Thái Linh, Công chức Văn phòng - Thống kê xã A Ngo

38

Ông Hồ Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Thái

39

Bà Hồ Thị Hằng, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồng Thái

40

Bà Hồ Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Nhâm

41

Ông Trần Văn Phôn, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quảng Nhâm

42

Ông Lê Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Bắc

43

Ông Lê Văn Lâm, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồng Bắc

44

Ông Lê Hoàng Quân, Công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn A Lưới

45

Ông Hồ Văn Thinh, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồng Kim

46

Ông Hồ Xuân Thế, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hồng Kim

47

Ông Lê Văn Hàng, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Trung Sơn

48

Bà Lê Thị Khánh, Trưởng trạm Y tế xã Trung Sơn

49

Bà Hồ Thị Nguyệt, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hồng Vân

50

Ông Hồ Văn Quân, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồng Thủy

51

Ông Hoàng Văn Diệu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Thủy

52

Bà Lê Thị Mai Diệu, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện

53

Ông Nguyễn Văn Dân, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện

54

Bà Trần Thị Phương, Nhân viên Kế toán Liên đoàn Lao động huyện

55

Ông Hồ Văn Minh, Chuyên viên phòng Văn hoá và Thông tin

56

Trung úy Phan Văn Hai, Đội An ninh, Công an huyện A Lưới

57

Ông Trần Văn Toàn, Công nhân kỹ thuật, Điện lực A Lưới 

58

Thiếu tá Nguyễn Hoài Chung, Trợ lý tác chiến, Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.941
Truy câp hiện tại 5.033