Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tặng Giấy khen trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 - 2021 và công tác tuyển quân năm 2021
Ngày cập nhật 28/04/2021

Ngày 26/4/2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký ban hành Quyết định số 862/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 - 2021

và công  tác tuyển quân năm 2021.

 

 

 

Danh sách gồm có:

I. Tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 - 2021 như sau:

* Về tập thể:

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

3. Nhân dân và cán bộ xã Lâm Đớt.

* Về cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Tân, Thượng tá, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện

2. Ông Hồ Văn Bảy, Thiếu tá, Trợ lý Quân lực, Ban CHQS huyện.

 3. Ông Hồ Văn Bắc, Trưởng phòng Y tế huyện.

 4. Bà A Moong Thị Hậu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

 5. Ông Lê Hồng Hùng, Chủ tịch UBND xã Lâm Đớt.

II. Tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2021 như sau:

* Về tập thể:

1. Nhân dân và cán bộ xã Hương Nguyên;

2. Nhân dân và cán bộ xã Hồng Thượng;

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện A Lưới.

* Về cá nhân:

1. Ông Hồ Viết Thông, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hồng Thượng.

2. Ông Đặng Văn Bưng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hương Nguyên.

3. Ông Trần Toàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.553
Truy câp hiện tại 5.592