Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Lịch tiếp công dân của UBND huyện 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 23/07/2020

Thực hiện Luật Tiếp Công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn:

 Lịch tiếp cụ thể như sau:

STT

Ngày

Địa điểm

Người tiếp

01

23/7/2020

A Roàng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

02

25/8/2020

Thị trấn

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

03

24/9/2020

Trung Sơn

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

04

23/10/2020

Hồng Thái

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

05

27/11/2020

Sơn Thủy

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

06

08/12/2020

Hương Phong

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

2. Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện định kỳ mỗi tháng 2 ngày và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân 2013, cụ thể như sau:

STT

Tháng

Ngày tiếp

1

7

07/7/2020

2

21/7/2020

3

8

04/8/2020

4

18/8/2020

5

9

11/9/2020

6

24/9/2020

7

10

09/10/2020

8

23/10/2020

9

11

13/11/2020

10

27/11/2020

11

12

10/12/2020

12

18/12/2020

 

Địa điểm: Tại phòng Tiếp công dân (tầng 1- trụ sở HĐND và UBND huyện phía bên phải từ ngoài vào)

 

T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.393.065
Truy câp hiện tại 4.665