Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hướng dẫn, rà soát nhóm đối tượng hộ kinh doanh, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 22/05/2020

Vừa qua, UBND huyện tổ chức họp hướng dẫn, rà soát nhóm đối tượng hộ kinh doanh, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, do đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 

Theo đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Trước mắt ưu tiên hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng, gồm: Người có công với cách mạng; Đối tượng bảo trợ xã hội; Hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020. Sau đó sẽ tiếp tục rà soát để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và các địa phương khẩn trương xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo 4 nhóm đối tượng nêu trên bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực. 

Tại buổi họp

 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.415.856
Truy câp hiện tại 7.422