Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Liên đoàn Lao động huyện A Lưới, tổ chức Hội nghị Ban chấp hành phiên bất thường (mở rộng)
Ngày cập nhật 22/05/2020

Chiều ngày 21/5/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành phiên bất thường (mở rộng), để làm quy trình lấy phiếu tính nhiệm giới thiệu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong thời gian qua, một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ do yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương nên chuyển công tác đến nhận nhiệm vụ mới, không có điều kiện tham gia các hoạt động công đoàn. Hội nghị Ban Chấp hành phiên bất thường lần này, đã tiến hành lấy phiếu tính nhiệm giới thiệu bầu bổ sung 04 Ủy viên Ban Chấp hành, 01 Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, đồng chí Trần Duy Nguyên, Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thanh Định - VPHU A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.415.836
Truy câp hiện tại 7.407