Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI năm 2019
Ngày cập nhật 11/07/2019

Chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2019.

1. Thời gian: từ ngày 28/8/2019 đến ngày 01/9/2019

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, thành phố Huế).

3. Chủ đề: “Đất nước anh hùng ca”

4. Nội dung:

a) Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Đất nước, Quê hương, ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới; bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

b) Nêu những tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu, rèn luyện…

c) Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV.

5. Quy mô: Cấp tỉnh

6. Đối tượng tham gia: Công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên tại các địa phương, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học, các lực lượng vũ trang, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị xã hội… trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Số lượng các đơn vị tham gia:

          a) Mỗi huyện, thị xã và thành phố Huế tuyển cử từ 01 đến 02 đơn vị nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan.

b) Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp của tỉnh và Trung ương ... cử 01 đơn vị nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp ... có nhiều đơn vị trực thuộc, cử từ 01 đến 02 đơn vị nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan.

c) Đối với các trường (hoặc đơn vị) thành viên thuộc Đại học Huế, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh: cử  01 đơn vị nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan.

d) Đối với các Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế: Đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cử từ 01- 02 Đơn vị NTQC tham gia Liên hoan.

8. Hình thức và thể loại:

a) Hình thức:

  - Mỗi Đơn vị NTQC tham gia Liên hoan xây dựng một chương trình NTQC có ít nhất 03 tiết mục, gồm 03 thể loại trở lên.

- Mỗi chương tình NTQC tham gia Liên hoan có thời lượng không quá 35 phút, số lượng diễn viên tối thiểu từ 12 người đến không quá 35 người.

b) Thể loại: gồm đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca (hát múa), múa, hòa tấu, độc tấu...

c) Yêu cầu chung:

- Chương trình tham gia Liên hoan cần khai thác các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ mang đậm bản sắc của mỗi dân tộc, vùng, miền, địa phương. Khuyến khích các sáng tác mới, sáng tác tự biên, các tác phẩm viết về địa phương, đơn vị mình, các Chương trình, tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu, chất lượng tốt.

- Các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tham gia Liên hoan nếu không đủ số lượng tiết mục, thể loại và số người tối thiểu theo quy định sẽ không được chấm giải Chương trình (tập thể).

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.797.487
Truy câp hiện tại 688