Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tổ chức khảo sát thực địa; hiệp thương, giải quyết các tuyến địa giới hành chính trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 21/09/2017

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới phối hợp Sở Nội vụ tổ chức khảo sát thực địa, hiệp thương, giải quyết các tuyến địa giới hành chính trong địa bàn huyện A Lưới (từ ngày 14/9/2017 đến 02/10/2017).

Sau Hội nghị triển khai, tập huấn Dự án 513 trên địa bàn huyện và thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 01/9/2017 của UBND huyện về việc triển khai Dự án 513; từ ngày 14/9/2017, UBND huyện A Lưới phối hợp Sở Nội vụ và đơn vị thi công Dự án 513 tiến hành khảo sát thực địa, hiệp thương, giải quyết các tuyến địa giới hành chính nội huyện (cấp xã) trên địa bàn huyện A Lưới. Cụ thể, có 44 tuyến địa giới hành chính cấp xã, đường địa giới chủ yếu đi theo sống núi, qua các đỉnh núi và qua khe, suối.

Về thành phần tham dự làm việc và khảo sát thực địa ngày 14/9/2017 giữa các xã Hồng Trung – Hồng Bắc, Hồng Trung – Hồng Kim (buổi sáng 14/9), Hồng Trung – Bắc Sơn (buổi chiều 14/9); có đồng chí Nguyễn Viết Hà - Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ; đồng chí Hồ Hải Dương - Trưởng phòng Nội vụ; đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng Chủ tịch và Công chức Địa chính - Xây dựng của 03 xã có liên quan; đơn vị thi công Dự án 513 của tỉnh.

Trước khi khảo sát thực địa đối với những tuyến ĐGHC giữa các xã, đồng chí Nguyễn Viết Hà đã hướng dẫn các vấn đề cơ bản khi tiến hành triển khai, tổ chức khảo sát ở thực địa, phương pháp xác định, đối chiếu đường ĐGHC các xã từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000 so với hồ sơ, bản đồ ĐGHC 364; các công đoạn tiến hành hiệp thương, điều chỉnh các đoạn địa giới, phương pháp xác định lại đường địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng do tác động của điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế - xã hội hoặc các sai sót trong quá trình triển khai Chỉ thị 364.

Sau đó, các đơn vị đã tiến hành rà soát, đối chiếu trên bản đồ mới, hệ tọa độ VN-2000 với bản đồ 364. Đối với tuyến địa giới hành chính giữa các xã, chiều dài các tuyến như sau: Hồng Trung – Hồng Bắc dài 6,4km, Hồng Trung – Hồng Kim dài 2,35 km, Hồng Trung – Bắc Sơn dài 6,79km; đường ĐGHC của các xã chủ yếu đi theo các khe, suối và các đỉnh núi; giữa Hồng Trung – Hồng Bắc và Hồng Trung – Hồng Kim không có các mốc địa giới hành chính mà chỉ có các điểm đặc trưng là các đỉnh núi cao; vì vậy hai xã cơ bản thống nhất như bản đồ 364 và không cần khảo sát thực địa, việc cập nhật, đo vẽ thực địa sẽ do đơn vị thi công thực hiện, sau đó xã sẽ kiểm tra, đối soát. Riêng tuyến ĐGHC giữa xã Hồng Trung – Bắc Sơn, toàn tuyến có 02 mốc hai mặt cấp xã, đường địa giới cơ bản thống nhất theo 364. Tuy nhiên, sau khi khảo sát thực địa thì mốc 2X.1 vẫn còn nguyên tại vị trí nhưng bị hư hỏng, mốc 2X.2 nằm sai lệch vị trí và hư hỏng nặng (nằm sát mép đường Hồ Chí Minh); hai xã cùng đơn vị thi công đã thống nhất và tiến hành xác định vị trí chôn lại mốc trong thời gian tới.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.827
Truy câp hiện tại 4.670