Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Huyện A Lưới: Đoàn công tác của Ban Quản lý Dự án BCC Trung ương (CPMU) đã tiến hành kiểm tra kết quả điều tra lập địa xã Hồng Trung
Ngày cập nhật 05/10/2015

Sáng ngày 03/10/2015, Đoàn công tác của Ban Quản lý Dự án BCC Trung Ương (CPMU) đã tiến hành kiểm tra kết quả điều tra lập địa mẫu tại thôn Ta Ay, xã Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế trong khuôn khổ dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2” (Dự án BCC). 

Đoàn công tác CPMU do Ông Phạm Anh Cường - Phó Giám đốc CPMU làm Trưởng đoàn; về phía tỉnh có Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án BCC tỉnh (PPMU); về phía huyện có Ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện -Trưởng đơn vị thực hiện dự án BCC huyện (DPIU) A Lưới và đại diện đơn vị tư vấn thực hiện điều tra lập địa huyện A Lưới.

Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”, vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á, trong thời gian 9 năm từ 2011 đến 2019. Mục tiêu của dự án là thiết lập được hệ thống hành lang đa dạng sinh học tại các vùng này nhằm phục hồi và duy trì tính liên kết của hệ sinh thái trong khu vực, đảm bảo dịch vụ hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Trung Trường Sơn, đem lại lợi ích sinh kế cho cộng đồng. Nội dung dự án gồm 4 hợp phần chính đó là: (1) Tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng về quản lý hành lang đa dạng sinh học; (2) Phục hồi hành lang đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái và quản lý bền vững nguồn tài nguyên; (3) Hỗ trợ cải thiện sinh kế và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; (4) Quản lý dự án và hoạt động hỗ trợ.

Công tác điều tra lập địa nhằm mục đích: Xác định đối tượng thiết lập rừng (Trồng rừng phục hồi hoặc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên không trồng bổ sung); Xác định danh sách tập đoàn cây trồng phù hợp với từng tiều lập địa trong vùng dự án (cấp thôn, bản, hộ gia đình)

Sau khi buổi kiểm tra thực địa tại thôn Ta Ay xã Hồng Trung (xã mẫu), Đoàn công tác CPMU có ý kiến như sau:

- Đối với thôn Ta Ay, xã Hồng Trung, huyện A Lưới: các diện tích đề xuất lập địa C trên bản đồ là chưa phù hợp với thực tế hiện trường và đề nghị DPIU huyện A Lưới xem xét, chuyển diện tích này sang dạng lập địa B.

- Đoàn công tác đề nghị DPIU huyện A Lưới chỉ đạo Đơn vị tư vấn thực hiện và các bên có liên quan kiểm tra lại các diện tích đề xuất thực hiện khoanh nuôi tái sinh trong bản đồ lập địa thôn Ta Ay, xã Hồng Trung và các thôn bản của các xã khác phải thỏa mãn các tiêu chí của Dự án BCC đối với diện tích đất được đề xuất khoanh nuôi tái sinh: (i) đất lâm nghiệp có chức năng sản xuất; (ii) trạng thái Ic (có cây gỗ tái sinh rải rác mật độ từ 400 cây tái sinh mục đích/1ha trở lên); (iii) hiện trạng đang được UBND xã quản lý chưa giao cho hộ gia đình; (iv) trong trường hợp đã có GCNQSD đất thì chủ quản lý sử dụng phải là hộ gia đình, cá nhân hoặc nhóm hộ.

- Đề nghị PPMU tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện kết quả điều tra lập địa của xã Hồng Trung (xã mẫu), huyện A Lưới và gửi lại CPMU trước ngày 15/10/2015 để xem xét, góp ý kiến.

- Đề nghị PPMU tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xã Hương Nguyên và triển khai điều tra lập địa tại 03 xã (Hương Phong, A Roàng và Hồng Vân), bảo đảm kết thúc trước ngày 31 tháng 10 năm 2015.

Đinh Viết Cường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.883
Truy câp hiện tại 4.695