Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Dự án viện trợ không hoàn lại “Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới”
Ngày cập nhật 18/05/2020

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1164/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bia Casrlberg Việt Nam tài trợ;

 

Với các nội dung:

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới.

2. Nhà tài trợ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bia Carlsberg Việt Nam.

3. Địa bàn thực hiện dự án: Xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu của dự án: Đảm bảo cấp nước an toàn và bền vững cho người dân thôn Ka Nôn 1 xã Lâm Đớt, huyện A Lưới. Xây dựng hệ thống cấp nước bền vững, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của khu vực, góp phần tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

5. Các hoạt động chính của dự án: Đầu tư xây dựng mới 2.090m đường ống chính đường kính D110 cấp nước sạch cho khoảng 71 hộ dân thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt (đấu nối với hệ thống cấp nước sinh hoạt của xã Đông Sơn hiện có). Sửa chữa, thay thế một số phụ kiện dọc theo tuyến ống nhánh đường kính D90 và D75 hiện nay đã hư hỏng.

6. Tổng vốn dự án: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn) tương đương 43.206 USD (Bốn mươi ba nghìn hai trăm lẻ sáu Đô la Mỹ), trong đó:

- Vốn viện trợ dưới hình thức không hoàn lại của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn), tương ứng 43.206 USD (Bốn mươi ba nghìn hai trăm lẻ sáu Đô la Mỹ).

- Vốn đối ứng: không có.

 (Ngân sách chi tiết tại văn kiện dự án).

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 (01 năm).

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị tiếp nhận và thực hiện dự án: Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Tập tin đính kèm:
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.751
Truy câp hiện tại 4.647