Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
A Lưới quy hoạch hành lang bảo tồn đa dạng sinh học xã Hồng Trung
Ngày cập nhật 03/02/2015

(TTH) - Huyện A Lưới đã tiến hành quy hoạch sử dụng đất ở 7 xã: Hồng Kim, Hồng Vân, Hương Phong, Hương Lâm, A Roàng, Hồng Hạ, Hương Nguyên kết hợp với xây dựng hành lang bảo tồn đa dạng sinh học xã Hồng Trung. Đây là hoạt động xương sống của dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2”, vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á, trong thời gian 9 năm từ 2011 đến 2019.

Mục tiêu của dự án là thiết lập hệ thống hành lang đa dạng sinh học tại các vùng nhằm phục hồi và duy trì tính liên kết của hệ sinh thái trong khu vực, đảm bảo dịch vụ hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng trung Trường Sơn, đem lại lợi ích sinh kế cho cộng đồng. Nội dung dự án gồm 4 hợp phần: Tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng về quản lý hành lang đa dạng sinh học; phục hồi hành lang đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái và quản lý bền vững nguồn tài nguyên; hỗ trợ cải thiện sinh kế và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; quản lý dự án và hoạt động hỗ trợ. 

Theo http://baothuathienhue.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.935
Truy câp hiện tại 4.722