Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thẩm định Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất kết hợp với xây dựng hành lang bảo tồn đa dạng sinh học xã Hồng Trung - Dự án BCC
Ngày cập nhật 31/07/2014

Sáng ngày 30/7/2014, thực hiện Kế hoạch năm 2014 của Dự án Bảo tồn hành lang đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 (Dự án BCC), UBND huyện A Lưới tổ chức cuộc họp thẩm định Đề cương, dự toán quy hoạch sử dụng đất 07 xã: Hồng Kim; Hồng Vân; Hương Phong; Hương Lâm; A Roàng; Hồng Hạ; Hương Nguyên và Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất kết hợp với xây dựng hành lang bảo tồn đa dạng sinh học xã Hồng Trung.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Quốc Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng đơn vị thực hiện Dự án BCC chủ trì và đại diện Ban quản lý Dự án BCC tỉnh, Tư vấn tỉnh; lãnh đạo các phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Trạm Khuyến NLN, Hạt Kiểm lâm A Lưới cùng Trưởng, Phó 08 Đơn vị thực hiện Dự án BCC cấp xã.

Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”, vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á, trong thời gian 9 năm từ 2011 đến 2019. Mục tiêu của dự án là thiết lập được hệ thống hành lang đa dạng sinh học tại các vùng này nhằm phục hồi và duy trì tính liên kết của hệ sinh thái trong khu vực, đảm bảo dịch vụ hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Trung Trường Sơn, đem lại lợi ích sinh kế cho cộng đồng. Nội dung dự án gồm 4 hợp phần chính đó là: (1) Tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng về quản lý hành lang đa dạng sinh học; (2) Phục hồi hành lang đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái và quản lý bền vững nguồn tài nguyên; (3) Hỗ trợ cải thiện sinh kế và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; (4) Quản lý dự án và hoạt động hỗ trợ.

Quy hoạch sử dụng đất kết hợp với xây dựng hành lang bảo tồn đa dạng sinh học là hợp phần đầu tiên của Dự án, hoạt động xương sống của dự án, làm cơ sở thực hiện các khuôn khổ hợp phần 2 của dự án, mục tiêu nhằm quản lý bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bao gồm tài nguyên đất, rừng và đa dạng sinh học với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các thôn, xã gắn với hành lang đa dạng sinh học.

Cuộc họp lần này nhằm mục đích đóng góp ý kiến tham gia của các đơn vị tư vấn cấp tỉnh, các phòng, ban cấp huyện... vào thẩm định Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất kết hợp với xây dựng hành lang bảo tồn đa dạng sinh học xã Hồng Trung và đề cương, dự toán quy hoạch sử dụng đất 07 xã: Hồng Kim; Hồng Vân; Hương Phong; Hương Lâm; A Roàng; Hồng Hạ; Hương Nguyên, làm cơ sở để hoàn thiện và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất kết hợp với xây dựng hành lang bảo tồn đa dạng sinh học xã Hồng Trung và các xã tiếp theo, hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra.

ĐVC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.082.864
Truy câp hiện tại 732