Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Dự án Phát triển đàn dê trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 17/07/2019

1. Tên dự án: Dự án Phát triển đàn dê trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 - 2020.

2. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện A Lưới.

 

3. Địa điểm, thời gian thực hiện:

a) Địa điểm thực hiện: Dự án được thực hiện tập trung tại các xã Hồng Thủy, Hồng Vân, Hồng Trung, Bắc Sơn, Hồng Kim, Hồng Bắc, Nhâm và rải rác tại các xã, thị trấn khác.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020, triển khai nhập con giống, trồng cỏ, chuồng trại, chỉ đạo tập huấn kỹ thuật.

4. Kinh phí dự án:

a) Nguồn vốn: Được hỗ trợ từ các Chương trình, dự án và người dân đóng góp, cụ thể:

- Định mức hỗ trợ giống, vật tư đối với hộ nghèo, cận nghèo: Tổng kinh phí thực hiện 03 con/hộ với giá trị là 19.970.000 đồng, trong đó, nhà nước hỗ trợ 15.716.000 đồng và dân đóng góp 4.254.000 đồng.

- Định mức hỗ trợ giống, vật tư đối với hộ khác: Tổng kinh phí thực hiện 03 con/hộ với giá trị là 19.602.000 đồng, trong đó, nhà nước hỗ trợ 9.226.000 đồng và dân đóng góp 10.376.000 đồng.

b) Chính sách hỗ trợ từ ngân sách:

- Kinh phí thực hiện: Lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện và nguồn đóng góp của nhân dân.

- Định mức hỗ trợ:

+ Theo chuỗi giá trị: Áp dụng Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

+ Theo hộ tự phát nhỏ lẻ: Áp dụng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.811
Truy câp hiện tại 4.669