Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công trình: Bảng chữ Di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 18/06/2019

1. Tên công trình: Bảng chữ Di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh.

2. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới.

3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trần Hoàng.

4. Chủ nhiệm lập BCKTKT: Ks Lê Phương Đông.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng công trình mang ý nghĩa giá trị văn hóa lịch sử đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện A Lưới.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Xây dựng mới công trình với kết cấu cột thép, hệ đở khung thép góc liên kết hàn, móng bê tông, chữ thép bảng dày 10mm, cao 850mm; sân, đường bê tông đá 2x4 mác 150.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Phương án xây dựng: Xây mới.

9. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

11. Tổng mức đầu tư:  299.873.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án. 

14. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.492
Truy câp hiện tại 4.561