Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin dự án
1. Tên dự án: Dự án Phát triển đàn dê trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 - 2020. 2. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện A Lưới.  
- Dự án chăn nuôi bò công nghệ cao tại thôn Hương Phú, xã Hương Phong, huyện A Lưới: Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1958/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 với tổng mức đầu tư 29,3 tỷ đồng.
I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ còn thiếu để người dân có đất sản xuất. Hỗ trợ một số mô hình sản xuất phù hợp, giúp các hộ phát triển...
Nhằm xây dựng dự án kêu gọi đầu tư năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xây dựng các dự án về Du lịch – dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện A Lưới...
1. Tên công trình: Bảng chữ Di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh. 2. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới. 3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trần Hoàng. ...
Để cải thiện môi trường đầu tư, thời gian qua, huyện A Lưới đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cùng với tỉnh triển khai thực hiện các chính sách...
Chiều ngày 13/11/2018, Đoàn công tác của Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia (VNMAC) và Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) đã có buổi làm việc với UBND huyện A Lưới để chuẩn bị triển khai thực hiện Dự án...
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới phối hợp Sở Nội vụ tổ chức khảo sát thực địa, hiệp thương, giải quyết các tuyến địa giới hành chính trong địa bàn huyện A Lưới (từ ngày 14/9/2017 đến 02/10/2017).
Trong tháng 5/2017, Đơn vị thực hiện Dự án huyện A Lưới - Dự án BCC đã thực hiện các khóa tập huấn về kỹ thuật chăm sóc rừng (Rừng phục hồi – làm giàu rừng, lâm sản ngoài gỗ) và sinh kế nông nghiệp cho hơn...
Ngày 18 tháng 12 năm 2015, HĐND huyện Khóa 10 đã thông qua Đề án Phát triển đàn bò giai đoạn 2016 - 2025. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.531.635
Truy câp hiện tại 644