Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
04 chương trình trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới giai đoạn 2016 – 2020
Ngày cập nhật 11/05/2016
UBND huyện họp thông qua báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I

Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống. Chương trình phát triển văn hóa, du lịch… là 04 chương trình trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới giai đoạn 2016 – 2020.

Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội và các chương trình trọng điểm đã được đề ra, giai đoạn 2016 – 2020 huyện A Lưới sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội gắn với phát triển bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả các lợi thế của huyện. Tiếp tục phát triển nông nghiệp giữ vai trò kinh tế chủ đạo, đầu tư theo hướng thâm canh chiều sâu, ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến, tăng hiệu quả kinh tế. Phát triển các cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, lợi thế theo quy mô tập trung, sản xuất hàng hóa gắn với tìm thị trường tiêu thụ trong nước. Gắn phát triển kinh tế với giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đặc sắc; bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, các di tích gắn với các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động phòng tránh và ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo kinh tế xã hội quý I/2016

A Lưới sẽ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; chỉnh trang đô thị; bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số; giữ vững ổn định chính trị xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thời gian qua, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên về cơ sở để kiểm tra và chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra cơ sở và thăm hỏi, động viên, trợ cấp đột xuất cho gia đình bọ hỏa hoạn tại xã Sơn Thủy

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra vườn cây cao su tại xã A Roàng

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.374.833
Truy câp hiện tại 919