Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách quản lý Hợp tác xã, Hội đồng quản trị Hợp tác xã, kiểm soát viên, kế toán, cán bộ phụ trách kinh doanh.
Ngày cập nhật 05/04/2021

Ngày 1-4, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách quản lý Hợp tác xã, Hội đồng quản trị Hợp tác xã, kiểm soát viên, kế toán, cán bộ phụ trách kinh doanh của huyện A Lưới.

 

 

Trong 3 ngày (từ 1/4 - 3/4/2021), các học viên được trang bị kiến thức, nội dung về: Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Quy trình xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; Thực hành lập kế hoạch kinh doanh trên cơ sở kế hoạch mẫu của Hợp tác xã. Đồng thời đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc, huyện Phú lộc, TT Huế.

Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ phụ trách quản lý Hợp tác xã, Hội đồng quản trị Hợp tác xã, kiểm soát viên, kế toán, cán bộ phụ trách kinh doanh hiểu được Hợp tác xã đang ở đâu trong chuỗi giá trị, hiểu được cách xây dựng và phân tích chuỗi giá trị. Đưa ra được ý tưởng hành động nhằm cải thiện hoạt động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; hiểu được các nguyên lý cải thiện hoạt động của đơn vị nhằm thâm nhập thị trường; phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức từ đó giúp các Hợp tác xã xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm cung ứng ra thị trường.

H. Hải
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.918.561
Truy câp hiện tại 4.307