Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện A Lưới năm 2021
Ngày cập nhật 05/04/2021

Ngày 31 tháng 3 năm 2021 Uỷ ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch hoạch số 56/KH-UND  Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện A Lưới năm 2021.

Với mục đích tiếp tục thực hiện 5 nội dung chủ yếu của Phong trào “TDĐKXDĐSVH”; Tăng cường chỉ đạo việc Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đẩy mạnh phong trào xã hội hoá văn hoá, Từng bước nâng cao chất lượng các phong trào; Gắn việc thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" với việc tiếp tục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Phát huy vai trò tự quản cộng đồng, phấn đấu giữ vững các danh hiệu văn hóa.

 

Kế hoạch tập trung vào việc nâng cao chất lượng các phong trào đó là:

          - Xây dựng “Người tốt việc tốt” và các điển hình tiên tiến

          - Phong trào xây dựng Gia đình văn hoá;

          - Phong trào xây dựng Làng, thôn, tổ dân phố văn hoá; (khu dân cư văn hóa). Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị;

          - Phong trào xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

          - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

          - Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại;

          - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các cuộc vận động, các phong trào khác nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

          Mục tiêu phấn đấu thực hiện các phong trào:

          Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các điển hình tiên tiến, động viên khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tích cực xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao dân trí, lao động sáng tạo và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

          2.1. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa: Vận động có thêm 300 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, chỉ đạo các xã, thị trấn xét công nhận gia đình văn hóa có thêm từ 500 hộ gia đình.

          2.2. Phong trào xây dựng làng, thôn, tổ dân phố văn hóa; Xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”:        Phấn đấu có thêm 03 làng, thôn, được công nhận danh hiệu khu dân cư văn 3 hóa năm 2021. Có thêm 01 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

          2.3. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa:

          - Phấn đấu có thêm 03 đơn vị được công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

          2.4. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” (Phong trào này do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và phát động):

          - Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

          - Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

          - Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch, đẹp.

          - Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

          - Đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”.

          2.5. Phong trào “Người tốt việc tốt” và các điển hình tiên tiến:

Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, từ phong trào này mà hình thành nên những tập thể và cá nhân tiểu biểu. Mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng kỷ cương phép nước, có lối sống lành mạnh, tinh thần làm việc chăm chỉ, tích cực và nâng cao trình độ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền, đoàn thể giao.

           2.6. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”:

          Các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao trong các nhà trường. Tuyên truyền, vận động người dân luyện tập thể dục thường xuyên. Các trường học thực hiện tốt các giờ thể dục chính khoá và ngoại khoá. Mỗi cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang thực hiện tốt việc rèn luyện thường xuyên đảm bảo sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi xã, thị trấn phải quy hoạch được đất để xây dựng khu vui chơi giải trí cho nhân dân. Mỗi làng, thôn, tổ dân phố phải có ít nhất một đội thể thao hoặc câu lạc bộ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

          2.7. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các cuộc vận động, các phong trào khác nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ:

          Tiếp tục triển khai sâu rộng nội dung của phong trào tới mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang. Các cấp, các ngành, các đơn vị cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân phát huy tài năng, trí tuệ trong học tập, nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo.

Phan Thị Thu Hiền

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.920.060
Truy câp hiện tại 5.113