Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 11/01/2021

Nhằm chuẩn bị tốt trong công tác kêu gọi đầu tư, UBND huyện A Lưới đã có phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2021-2030. Theo đó:

Trước thực trạng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, hạ tầng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp về cơ bản đã hoàn thành dần các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: Hệ thống đường, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, san lấp mặt bằng 9,93ha. Tuy nhiên tình hình thu hút đầu tư còn hạn chế, tỷ lệ lấp đầy bình quân của cụm công nghiệp đi vào hoạt động là 17% so với kế hoạch Đề án phát triển công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp đến năm 2016-2020 sẽ thu hút 5-6 doanh nghiệp tham gia, tỷ lệ lấp đầy khoảng 50%. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Huyện A Lưới xác định quan điểm phát triển cụm công nghiệp: "Phải phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII. Từng bước xây dựng các cụm công nghiệp A Co trở thành cụm công nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh cao, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hợp lý. Phát triển các cụm công nghiệp tạo động lực phát triển quá trình đô thị hóa". Trong đó hai nội dung chính đó là:

- Hạ tầng kỹ thuật: Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật CCN A Co, hoàn thiện đường trục chính và hệ thống thoát nước, hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc năm 2021-2025 (giai đoạn 2) và tầm nhìn đến năm 2050; - Về chủ trương của địa phương: Quản lý, khai thác hợp lý, phát huy hiệu quả cụm công nghiệp hiện có; thu hút tổ chức, cá nhân doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp.

– Tiểu thủ công nghiệp A Co tăng tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp; khuyến khích đầu tư vào công nghiệp chế biến lâm sản, may mặc, hàng hóa tiêu dùng nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương; Xây dựng kế hoạch Đề án phát triển cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp A Co giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng kế hoạch hàng năm để chủ động triển khai có hiệu quả.

Tập tin đính kèm:
NNTL
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.624
Truy câp hiện tại 4.811