Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông báo Kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 24/12/2020

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo UBND huyện A Lưới, các thành viên Hội đồng thẩm định và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân huyện A Lưới trình bày báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện A Lưới; ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định và của các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Bá Phúc đã ban hành Thông báo số 142/TB-HĐTĐ ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế về Thông báo Kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Cụ thể như sau: 

1. Việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện A Lưới thực hiện theo các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43 2014 NĐ-C ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ch nh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Thông tư số 29 2014 TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quyết định số 50 2016 QĐ-UBND ngày 05 8 2016 của UBND tỉnh về việc quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4744 BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 9 2020.

2. Để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện A Lưới trình UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị UBND huyện A Lưới bổ sung, hoàn chỉnh một số nội dung

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.918.894
Truy câp hiện tại 4.448