Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình:Xây dựng trạm bơm A Ngo
Ngày cập nhật 29/06/2020

UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuậtvà Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình:Xây dựng trạm bơm A Ngo.

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Xây dựng trạm bơm A Ngo.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Khu vực huyện.

3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thừa Thiên Huế.

4. Chủ nhiệm lập BCKTKT: Lê Tuấn Huy.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và điều tiết nước

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Nhà trạm:Lắp 01 máy bơm hút sâu  HS200-22 động cơ 22(Kwh)

- Kết cấu nhà trạm khung BTCT M200, tường xây gạch, diện tích sàn khoảng S=28,6m2, gồm gian lắp máy, gian lắp rắp sửa chữa và quản lý vận hành.

- Bể  hút: Được đúc bằng BTCT M200, kích thước (3,6x2,5)m2. Trước cửa vào bể hút bố trí cửa van chặn vào mùa lũ ngăn không cho cát đá trôi vào gây bồi lắng bể hút, đóng mở bằng máy đóng mở V2, trên đỉnh bể hút bố trí sàn ra vận hành cửa van bằng BTCT dày 15cm. Để bảo vệ bể hút được an toàn, cần xây dựng kè gia cố bảo vệ, tổng chiều dài khoảng 41,8m.

- Tuyến ống đẩy: Vơi tổng chiều dài 674,22m; ống bằng nhựa HPDE fi 250 dày 11,9mm.

- Bể xả (cụm chia nước): Bể xã xây cao hơn nền đất nền tự nhiên 2,7m, kết cấu BTCT M200, nước bơm trực tiếp ống xã vào bể xã sau đó dẫn vào kênh chính (tuyến ống) cung cấp cho hệ thống tưới.

6.2.  Hệ thống kênh tưới:

- Tuyến kênh tiếp nước bên hữu: Xây mới để tiếp nước từ bể xả đến các kênh nhánh hiện có, tuyến dài khoảng 415,5m bằng ống thép Sus201 fi 300, dày 3mm. Tuyến ống được đở bằng mố BT M200, khoảng cách 6m/mố; mỗi ống dài 6m sau lắp đặt liên kết với nhau bằng phương pháp hàn. Sau 8 ống dài 48m liên kết với 8 ống tiếp theo bằng mặt bích. Các công trình trên tuyến.

- Tuyến kênh tiếp nước bên tả: Sử dụng lại toàn bộ hệ thống kênh đã có, bố trí thêm cửa đầu kênh, lấy nước từ cụm chia nước vào kênh hiện trạng.

6.3 Hệ thống điện: Xây dựng mới dây trung thế 22kv tại trạm biến áp Khe Bùn với chiều dài 141m, 01 mạch, 03 pha, sử dụng dây nhôm AC-70, sử dụng loại cột bê tông BTLT loại 12m công nghệ thường, móng sử dụng bê tông, tiếp đại đường dây sử dụng loại tiếp đại cọc tia hỗn hợp R2C6.

7. Địa điểm xây dựng: Xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

9. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp 4.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Đầu mối trạm bơm xây dựng mới hoàn toàn, vị trí xây dựng hiện đang được bà con địa phương tròng cây keo. Các tuyến đường ống đẩy và tuyến kênh có đi qua ruộng lúa của bà con, vì vậy cần giải phóng mặt bằng trước khi xây dựng. Diện tích chiếm dụng vĩnh viễn: Xây dựng trạm bơm 227m2; tuyến ống đẩy và cụm chia nước 70,6m2, kênh tiếp nước bên hữu 179,74m2; tổng 477,34m2.

11. Tổng mức đầu tư:  3.473.010.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.757
Truy câp hiện tại 4.648