Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường mầm non Hoa Đỗ Quyên
Ngày cập nhật 29/06/2020

Ngày 17/6/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường mầm non Hoa Đỗ Quyên

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình:Nâng cấp, sửa chữa trường mầm non Hoa Đỗ Quyên.  

2. Chủ đầu tư: Trường mầm non Hoa Đỗ Quyên.

          3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHHtư vấn vàxây dựng Nhất Nguyễn.

4. Chủ nhiệm lập BCKTKT: Ông Đỗ Trí Đại.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:Xây dựng công trình tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiến tới trường đạt chuẩn.

6. Địa điểm xây dựng: Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Khối nhà 03 phòng học và phòng hiệu bộ: Cạo và quét vôi lại toàn bộ nhà; tháo dỡ mái ngói thay bằng mái tôn sóng vuông dày 0,45mm; la phông trần bằng tôn lạnh dày 0,35mm, đà trần 30x60x1,4mm; nền lát gạch Ceramic KT 40x40cm;thay mới hệ thống điện, quạt; tường ốp gạch men các phòng học cao 1,5m.

- Sân bê tông: Nâng cấp, đổ bê tông sân diện tích 470m2, bê tông mác 150#, dày 10cm đá 2x4, láng VXM mác 75#, dày 2cm.

          8. Phương án xây dựng: Nâng cấp, sửa chữa.

          9. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp 4.

          10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

11. Tổng mức đầu tư:  430.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

12. Nguồn vốn đầu tư:Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý, điều hành dự án. 

14. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.753
Truy câp hiện tại 4.649