Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/02/2020

Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian năm năm (2020 – 2024).

Cụ thể theo Quyết định số 80/QĐ-UBND thì giá các loại đất trên địa bàn huyện A Lưới được quy định như sau:

I. Giá các loại đất nông nghiệp (Đồng/m2)

1. Giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác:

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

21.000

18.000

15.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

21.000

18.000

15.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

3.800

3.300

2.700

4. Giá đất nuôi trồng thuỷ sản:

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

17.000

14.000

12.000

 

II. Giá đất ở tại Thị trấn A Lưới (Đồng/m2)

LOẠI ĐƯỜNG PHỐ

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1

 

 

 

 

Nhóm đường 1A

1.309.000

594.000

352.000

198.000

 Nhóm đường 1B

1.166.000

528.000

319.000

176.000

Nhóm đường 1C

1.034.000

462.000

275.000

154.000

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2

 

 

 

 

Nhóm đường 2A

946.000

429.000

253.000

143.000

 Nhóm đường 2B

847.000

385.000

231.000

121.000

Nhóm đường 2C

748.000

341.000

198.000

110.000

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3

 

 

 

 

Nhóm đường 3A

605.000

253.000

132.000

77.000

 Nhóm đường 3B

561.000

242.000

132.000

66.000

Nhóm đường 3C

495.000

209.000

121.000

55.000

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4

 

 

 

 

Nhóm đường 4A

484.000

198.000

110.000

55.000

Nhóm đường 4B

429.000

176.000

99.000

44.000

Nhóm đường 4C

385.000

165.000

88.000

39.000

Ghi chú: Phụ lục 12 Bảng giá đất ở của Thị trấn được ban hành kèm theo

III. Giá đất ở tại nông thôn, giá đất tại các khu quy hoạch, giá các loại đất nông nghiệp khác… theo phụ lục chi tiết đính kèm

Tập tin đính kèm:
Đoàn Quang Pháp - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.205
Truy câp hiện tại 1.013