Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới đến năm 2020
Ngày cập nhật 17/06/2014

Ngày 29 tháng 3 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 604/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới đến năm 2020.

(Có File điện tử đính kèm).

Tập tin đính kèm:
BBT
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.085.409
Truy câp hiện tại 1.573