Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới đến năm 2020
Ngày cập nhật 17/06/2014

Ngày 29 tháng 3 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 604/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới đến năm 2020.

(Có File điện tử đính kèm).

Tập tin đính kèm:
BBT
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.466
Truy câp hiện tại 4.731