Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường Trung học cơ sở Lê Lợi
Ngày cập nhật 20/08/2019

UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường Trung học cơ sở Lê Lợi.

Các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Lê Lợi.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Khu vực huyện A Lưới.

3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trần Hoàng.

4. Chủ nhiệm lập BCKTKT: Ông Trần Bình Phong.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm bảo cho việc dạy và học, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục cho trẻ tại trường, hướng đến xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Nâng cấp, sửa chữa khối nhà 10 phòng học: Cạo, quét vôi tường trong và ngoài 01 nước trắng, 02 nước màu; trát lại một số tường bị bong rộp; cạo và sơn 03 nước hệ thống cửa và hoa sắt bảo vệ, lan can cầu thang, thay một số cửa kinh bị bể.

- Nâng cấp, sửa chữa khối nhà hiệu bộ: Cạo, quét vôi tường trong và ngoài 01 nước trắng, 02 nước màu; trát lại một số tường bị bong rộp; cạo và sơn 03 nước hệ thống cửa và hoa sắt bảo vệ, lan can cầu thang, thay một số cửa kinh bị bể.

- Nâng cấp, sửa chữa 02 khối nhà vệ sinh: Cạo, quét vôi tường trong và ngoài 01 nước trắng, 02 nước màu; trát lại một số tường bị bong rộp; cạo và sơn 03 nước hệ thống cửa, lát nền.

- Nâng cấp, sửa chữa cột cờ.

- Xây dựng hệ thống sân, đường và bồn hoa phía sau dãy nhà 02 tầng.

- Nâng cấp, sửa chữa nhà xe giáo viên và học sinh.

- Nâng cấp, sửa chữa cổng, tường rào: Cạo, quét vôi tường rào 01 nước trắng, 02 nước màu; sơn lại cửa cổng và chông sắt 03 nước.

- Xây mới phòng kho để thiết bị.

7. Địa điểm xây dựng: Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Phương án xây dựng: Nâng cấp, sửa chữa.

9. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp 4.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

11. Tổng mức đầu tư:  705.820.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước từ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2019.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.551
Truy câp hiện tại 5.591