Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Thảm bê tông nhựa mặt đường tuyến đường Konh Khoai, thị trấn A Lưới
Ngày cập nhật 20/08/2019

UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Thảm bê tông nhựa mặt đường tuyến đường Konh Khoai, thị trấn A Lưới.

Các nội dung chủ yếu sau:

1. Phương án xây dựng: Nâng cấp.

2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện từ nguồn sự nghiệp 50% và đối ứng 50% ngân sách thị trấn từ nguồn vượt thu.

3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2019

4. Lý do điều chỉnh: Phù hợp theo phương án xây dựng và cơ cấu nguồn vốn quy định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.548
Truy câp hiện tại 5.589