Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trường Mầm non Hoa Ta Vai
Ngày cập nhật 20/08/2019

UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trường Mầm non Hoa Ta Vai.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Hoa Ta Vai.

2. Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới.

3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trần Hoàng.

4. Chủ nhiệm lập BCKTKT: Ông Lê Xuân Bình.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Sửa chữa trường mầm non Hoa Ta Vai đảm bảo cho việc dạy và học, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục cho học sinh.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Khối nhà 01 tầng: Cạo và quét vôi 01 lớp trắng, 02 lớp màu toàn bộ công trình; Sơn hệ thống cửa đi và cửa sổ; tháo dở mái ngói củ đã xuống cấp và lợp lại mái tôn mới dày 0,45ly.

- Khối nhà 02 tầng: Tháo dỡ và thay mới toàn bộ nền gạch men củ bằng nền gạch Ceramic 500x500mm.

7. Địa điểm xây dựng: Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Phương án xây dựng: Nâng cấp, sửa chữa.

9. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp 4.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

11. Tổng mức đầu tư:  300.000.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước từ nguồn khắc phục lụt bão.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý, điều hành dự án. 

14. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.534
Truy câp hiện tại 5.587