Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn, biên giới tại xã Nhâm
Ngày cập nhật 20/08/2019

UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn, biên giới tại xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án điều chỉnh: Khu tái định cư di dân vùng sạt lở đất tại xã Nhâm.

2. Điều chỉnh lộ giới các đường giao thông: Các tuyến giao thông đối nội trong khu tái định cư: Tất cả các tuyến có mặt cắt: 3,0m+3,5m+3,0m = 9,5m.

Trên cơ sở nội dung điều chỉnh, Ủy ban nhân dân xã Nhâm có nhiệm vụ:

1. Tổ chức công bố quy hoạch và quản lý quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

2. Triển khai lập các dự án đầu tư phát triển theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định khác có liên quan.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.533
Truy câp hiện tại 5.590