Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Ngày cập nhật 20/08/2019

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 184/QĐ-UBND về vệc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện A Lưới.

Quyết định được phê duyệt với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2019;

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2019;

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019;

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2019.

(Có file Quyết định kèm theo)

Tập tin đính kèm:
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.448
Truy câp hiện tại 5.581