Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quy hoạch, chiến lược, KH dài hạn >> Chính sách ưu đãi, mời gọi đầu tư
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuậtvà Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình:Xây dựng trạm bơm A Ngo.
Ngày 17/6/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường mầm non Hoa Đỗ Quyên
Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về việc Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường phát triển sản xuất thôn Hương Phú, xã Hương Phong
Ngày 20/4/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình phục vụ phát triển sản xuất xã Hồng Thái
Ngày 23/4/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trạm dừng chân huyện A Lưới tại Ngã ba Bốt Đỏ.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường Trung học cơ sở Lê Lợi.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Thảm bê tông nhựa mặt đường tuyến đường Konh Khoai, thị trấn...
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trường Mầm non Hoa Ta Vai.
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.918.923
Truy câp hiện tại 4.454