Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quy hoạch, chiến lược, KH dài hạn >> Thông tin Quy hoạch, chiến lược, KH phát triển KTXH, KH sử dụng đất
Nhằm chuẩn bị tốt trong công tác kêu gọi đầu tư, UBND huyện A Lưới đã có phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2021-2030. Theo đó:
Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo UBND huyện A Lưới, các thành viên...
Ngày 08/5/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND về việc Bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền...
Ngày 08/5/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử...
Ngày 13 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện A Lưới.
Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian năm năm (2020 – 2024).
Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII. Trong bối cảnh kinh tế toàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, chi tiêu công dần cắt giảm, tình hình khu...
Thực hiện Điều 34 của Luật Đất đai năm 2013, Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của...
Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 184/QĐ-UBND về vệc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện A Lưới.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn, biên giới tại xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.372
Truy câp hiện tại 4.677