Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quy hoạch, chiến lược, KH dài hạn
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuậtvà Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình:Xây dựng trạm bơm A Ngo.
Ngày 17/6/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường mầm non Hoa Đỗ Quyên
Ngày 08/5/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND về việc Bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền...
Ngày 08/5/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử...
Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về việc Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường phát triển sản xuất thôn Hương Phú, xã Hương Phong
Ngày 20/4/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình phục vụ phát triển sản xuất xã Hồng Thái
Ngày 23/4/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trạm dừng chân huyện A Lưới tại Ngã ba Bốt Đỏ.
Ngày 13 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện A Lưới.
Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian năm năm (2020 – 2024).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.398.475
Truy câp hiện tại 6.227