Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quy hoạch, chiến lược, KH dài hạn
Ngày 13 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện A Lưới.
Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian năm năm (2020 – 2024).
Thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới về việc Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban...
Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII. Trong bối cảnh kinh tế toàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, chi tiêu công dần cắt giảm, tình hình khu...
Thực hiện Điều 34 của Luật Đất đai năm 2013, Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của...
Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 184/QĐ-UBND về vệc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện A Lưới.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường Trung học cơ sở Lê Lợi.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Thảm bê tông nhựa mặt đường tuyến đường Konh Khoai, thị trấn...
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trường Mầm non Hoa Ta Vai.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn, biên giới tại xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.393.987
Truy câp hiện tại 7.732