Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy hoạch, chiến lược, KH dài hạn
Nhằm chuẩn bị tốt trong công tác kêu gọi đầu tư, UBND huyện A Lưới đã có phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2021-2030. Theo đó:
Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo UBND huyện A Lưới, các thành viên...
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuậtvà Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình:Xây dựng trạm bơm A Ngo.
Ngày 17/6/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường mầm non Hoa Đỗ Quyên
Ngày 08/5/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND về việc Bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền...
Ngày 08/5/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử...
Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về việc Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường phát triển sản xuất thôn Hương Phú, xã Hương Phong
Ngày 20/4/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình phục vụ phát triển sản xuất xã Hồng Thái
Ngày 23/4/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trạm dừng chân huyện A Lưới tại Ngã ba Bốt Đỏ.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.299.283
Truy câp hiện tại 2.903