Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quy hoạch, chiến lược, KH dài hạn
Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII. Trong bối cảnh kinh tế toàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, chi tiêu công dần cắt giảm, tình hình khu...
Thực hiện Điều 34 của Luật Đất đai năm 2013, Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của...
Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 184/QĐ-UBND về vệc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện A Lưới.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường Trung học cơ sở Lê Lợi.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Thảm bê tông nhựa mặt đường tuyến đường Konh Khoai, thị trấn...
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trường Mầm non Hoa Ta Vai.
UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn, biên giới tại xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND tỉnh ban hành quyết định số 07/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...
Để đảm bảo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung và hiện đại hóa hành chính nói riêng, thì việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết công việc chuyên môn, trao đổi và chia sẻ tài liệu trên môi trường mạng là khâu đột phá, hết sức quan trọng. Nó không chỉ góp phần...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.722.753
Truy câp hiện tại 3.153