Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quy hoạch, chiến lược, KH dài hạn
Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...
Để đảm bảo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung và hiện đại hóa hành chính nói riêng, thì việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết công việc chuyên môn, trao đổi và chia sẻ tài liệu trên môi trường mạng là khâu đột phá, hết sức quan trọng. Nó không chỉ góp phần...
Ngày 29 tháng 3 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 604/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới đến năm 2020.
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.204.764
Truy câp hiện tại 239