Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (đơn vị tư vấn xây dựng Kế hoạch sử dụng đất của huyện) tổ chức buổi họp nhằm rà soát...
Ngày 7.11 đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT HU – CT UBND huyện đã đến thăm và trao tặng tiền mặt cho gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ A Nun, cùng đi có đồng chí Hồ Nam Đông – Trưởng...
Thực hiện Công văn số 1149/SNV-CCVC ngày 15/10/2018 của Sở Nội vụ về việc khẩn trương hoàn thiện Phần mền Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; để có cơ sở hoàn thiện phần mềm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý...
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp...
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2018, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục từ...
Ngày 04/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ chỉ thị số 19/CT-UBND về việc Cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe.
Ngày 10/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND về ban hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và...
Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2235/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày 27/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND về Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.024.258
Truy câp hiện tại 338