Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Khẩn trương hoàn thiện việc cập nhật phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Ngày cập nhật 30/10/2018

Thực hiện Công văn số 1149/SNV-CCVC ngày 15/10/2018 của Sở Nội vụ về việc khẩn trương hoàn thiện Phần mền Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; để có cơ sở hoàn thiện phần mềm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhân sự theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Khẩn trương cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ

Hiện nay, số lượng hồ sơ nhân sự trên địa bàn toàn huyện chưa được cập nhật, bổ sung đầy đủ (toàn huyện mới cập nhật 51,46%); hầu hết các cơ quan, đơn vị đều có tỷ lệ thấp và chưa thật sự quan tâm, chú trọng đến công tác cập nhật thông tin nhân sự vào Hệ thống.

Để việc thực hiện, vận hành phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của huyện thống nhất, hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương đôn đốc việc kiểm tra, rà soát và hoàn tất việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện (bao gồm Trưởng Công an cấp xã là công an chính quy) chậm nhất ngày 01/11/2018.

2. Gửi danh sách người chịu trách nhiệm Quản trị tài khoản đơn vị

Nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ và nghiêm túc trong công tác cập nhật, duy trì và bảo mật dữ liệu để khai thác và sử dụng lâu dài, đề nghị các cơ quan, đơn vị lập danh sách phân công 01 người Quản trị tài khoản đơn vị (theo biểu mẫu đính kèm), để thực hiện theo dõi, quản lý việc cập nhật, xác thực dữ liệu theo đúng hướng dẫn đã được tập huấn và tài liệu hướng dẫn sử dụng trên phần mềm; chịu trách nhiệm Quản lý tài khoản quản trị và tạo tài khoản người dùng của đơn vị đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu của hệ thống.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.082.874
Truy câp hiện tại 744