Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2018
Ngày cập nhật 18/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2018, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục từ hạng IV lên hạng III năm 2018 đã tổ chức thi và chấm thi theo đúng quy định. Hội đồng thi thông báo điểm thi của viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục từ hạng IV lên hạng III, năm 2018, cụ thể như sau:

  1. Giáo viên mầm non từ hạng IV lên hạng III có 60 người;
  2. Giáo viên tiểu học từ hạng IV lên hạng III có 35 người;

Để Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được chính xác, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đề nghị các đơn vị trường học rà soát thông tin về họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, diễn biến tiền lương tính đến hết ngày 31/10/2018 và bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III hoặc giáo viên tiểu học hạng III gửi về Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức huyện A Lưới (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 31/10/2018 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (qua phòng Nội vụ) thẩm định và trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kết quả thi thăng hạng và quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức theo đúng quy định.

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục huyện A Lưới thông báo điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành giáo dục năm 2018 để các đơn vị trường mầm non, tiểu học, viên chức dự thi được biết và thực hiện./.

(Kết quả chi tiết xem file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.082.638
Truy câp hiện tại 680