Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại UBND cấp xã và các phòng, ban cấp huyện
Ngày cập nhật 17/10/2018

Ngày 10/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND về ban hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và ngày 11/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2252/QĐ-UBND về ban hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)./

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.082.733
Truy câp hiện tại 711